ארכיון סדנאות

13/4/23 | המרכז למוסיקה מן המזרח - ירושלים

22-24/08/22 | המרכז למוסיקה מן המזרח - ירושלים

2-4/4/23 | המרכז למוסיקה מן המזרח - ירושלים

28-31/08/22 | אוהל יעל - יודפת

דילוג לתוכן